top of page

Gira folk i Smia

Mens Smia er en art for seg selv, er vi avhengig av nøkkelartene presentert lenger ned også.

Smia driftes av studenter på NMBU, og tilbyr veiledning og workshops til studenter på NMBU.

Økosystemet

På NMBU lærer vi at noen arter er spesialister, mens andre er generalister. Det er slik i innovasjonsøkosystemet på campus også! Mens EikLab, UrbanLab, Foodlab er spesialister for sine områder, er Cre8 og StartupSmia generalister. Bildet under illustrerer hvordan den enkelte er spesialisert, og hvordan et generelt tilbud kan passe alle.

StartUpSmia økosystem NMBU studentinnovasjon innovasjon

Nøkkelarter

I økosystemene rundt oss finner vi nøkkelarter som er helt essensielle for systemet rundt. Det har innovasjonsøkosystemet for studenter på NMBU også. Under er noen av bærebjelkene for NMBU sitt økosystem for student-innovasjon. 

bottom of page