top of page
SEFiO_logo_website_06.jpg.png

Trenger du 25.000 kr for å få oppstartsideen din til å lette?
 

SEFiO er ditt springbrett til suksess som student-entreprenør i Oslo. Du kan søke om opptil 25.000 kr i støtte til ditt dristige innovasjonsprosjekt, uansett studiebakgrunn - og vi i StartUpSmia hjelper deg!
 

Vi samarbeider tett med de fem fremste utdanningsinstitusjonene i Oslo og omegn og skaper et unikt innovasjonsmiljø som binder sammen akademia, næringsliv og studenter. Dette er din sjanse til å realisere dine ambisjoner og forme fremtiden – både din egen og Oslo sin. Gjør drømmene dine til virkelighet med SEFiO!

 

Såkornsmidler for studentinnovasjon

For å virkelig teste ideen sin, er den første finansiering helt essensielt. Derfor har vi vært med å skape SEFIO fondet, og jobber videre for å gi lignende tilbud til studenter ved HiØ. Ønsker du å høre mer om dette, eller bidra inn til dette? Ta kontakt!

Innovasjon Norge finansiering

StartUpSmia hjelper deg som er student ved NMBU eller HiØ med å søke oppstartstilskudd 1, oppstartsilskudd 2 og STUD-ent (1MNOK). Ta kontakt for veiledning. 

bottom of page