top of page

Student venture creation studio - Fra forskning til startup

For studenter ved NMBU. 

Det er flere forskere ved NMBU som ønsker at det skal skapes oppstartsbedrifter basert på kunnskap de har fra sin næring. Er du student ved NMBU og har en gründer i magen? Vårt student venture creation studio vil støtte deg gjennom prosessen. Oppstart vil være i februar 2024. Ønsker du mer informasjon?

bottom of page